Naar overzicht

We add value

‘We Add Value.’ Dat is het centrale motto van IT-dienstverlener Xiphos in Hilversum. Het bedrijf telt zo’n 120 professionals, die klanten voorzien van een breed pakket van diensten binnen de IT-Infrastructuur. Xiphos levert diverse IT diensten aan een breed scala van klanten uit diverse branches.
“Wij zijn als Xiphos breed actief op technologiegebied”, zegt Jos Beeloo, lid van het directieteam. “Wij leveren naast verschillende Managed Services, waaronder werkplek- en serverbeheer en technisch applicatiebeheer, ook Service Management, Detachering en IT-opleidingen.” Beeloo benadrukt dat Xiphos zich onderscheidt door zijn werk- en benaderingswijze. “Kijkend naar ons motto ‘We Add Value’ gaat het er ons vooral om hoe we een klant beter kunnen maken. Het is onze missie om de IT-afdeling van onze klanten concrete en meetbare waarde toe te laten voegen, die bijdraagt aan verbetering van de organisatie.”

Van Service Management naar Regievoering
Belangrijk onderdeel van onze huidige dienstverlening is de toegewezen Service Manager van Xiphos per klant. Hij/zij definieert, samen met de serviceverantwoordelijke van de klant, de vraag naar de benodigde diensten. Op basis van gemaakte dienstafspraken over de dienstenportfolio (binnen de kaders van beleid en strategie) wordt de dienst gedefinieerd en geleverd. Over deze diensten wordt maandelijks gerapporteerd op performance. Door het toepassen van een continue verbeteringsproces worden de diensten planmatig naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht.

De uitdaging
Door veranderingen in werkwijzen/methodieken, denk hierbij aan Agile, DevOps, ITIL 4 e.d., én technologie zoals diverse vormen van Cloud, verandert de rol van de Service Manager. Zowel aan de leverancierskant als aan de klantkant. Van Service Manager naar Regievoerder.

Een van de gevaren bij outsourcing, en van de regie er over, is dat de leverancier geen binding heeft met de klant en niet weet wat er écht speelt. Zij staan vaak té ver van de business van de klant af. De leverancier levert de diensten immers voor meerdere klanten terwijl de individuele klantverwachtingen heel hoog zijn. De klant krijgt wat zij vraagt maar is toch ontevreden.

Aandachtspunt
Goede regie is niet eenvoudig, maar wel bepalend voor succes. Een voorwaarde voor succesvolle regievoering is dat onze klanten qua procesvolwassenheid (de leveringsketens die procesmatig aan elkaar gekoppeld zijn) bij de leverancier passen. Maar zij moeten ook cultureel bij elkaar passen. Denk hierbij o.a. aan de gedragskant, oftewel hoe loopt de samenwerking en wat is de onderlinge verhouding. Helaas past niet iedere leverancier bij elke klant en visa versa.

Toegevoegde waarde
Het motto van Xiphos is dat zij waarde wil toevoegen voor de klant. De klant moet er beter van worden zonder dat de risico’s voor de klant toenemen. Wij willen naast de beschikbaarheid van diensten onze klanten kunnen ondersteunen in het gebruik er van. Xiphos doet dit onder meer door het bieden van, op maat gesneden, opleidingen en workshops zodat de productiviteit van de medewerkers toeneemt.

Zie artikel: https://www.computable.nl/artikel/advertorial/sponsored/6821410/5740344/xiphos-we-add-value.html

Xiphos Café: ICT en… Hulp bij het aannemen…